Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Zolele.vn rất trân trọng sự tin tưởng của quý khách và cam kết những thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.

Zolele.vn đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho quý khách hàng những trải nghiệm thú vị khi sử dụng dịch vụ.

1. THU THẬP THÔNG TIN.

Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên Website hoặc gửi đến Zolele.vn. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp trong quá trình sử dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên hệ trực tuyến.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN.

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng Zolele.vn trở thành một Website Thương mại Điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:

– Gửi “tin tức mới” giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của Zolele.vn.

– Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

– Nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ.

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website.

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN.

Zolele.vn biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp sau:

Việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp như bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Zolele.vn và các bên thứ ba khác.

Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ quý khách như:

– Các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của Zolele.vn.

– Cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đối tác vận chuyển.

4. BẢO MẬT THÔNG TIN.

Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ chính mình trước sự tiếp cận thông tin về “mật khẩu” khi bạn dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, bạn phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của Zolele.vn.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của Zolele.vn vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với qu‎ý khách hàng chiếu theo chính sách này.

Zolele.vn rất trân trọng sự tin tưởng của quý khách và cam kết những thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.

Zolele.vn đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho quý khách hàng những trải nghiệm thú vị khi sử dụng dịch vụ.

1. THU THẬP THÔNG TIN.

Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên Website hoặc gửi đến Zolele.vn. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp trong quá trình sử dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên hệ trực tuyến.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN.

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng Zolele.vn trở thành một Website Thương mại Điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:

– Gửi “tin tức mới” giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của Zolele.vn.

– Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

– Nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ.

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website.

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN.

Zolele.vn biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp sau:

Việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp như bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Zolele.vn và các bên thứ ba khác.

Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ quý khách như:

– Các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của Zolele.vn.

– Cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đối tác vận chuyển.

4. BẢO MẬT THÔNG TIN.

Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ chính mình trước sự tiếp cận thông tin về “mật khẩu” khi bạn dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, bạn phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của Zolele.vn.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của Zolele.vn vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với qu‎ý khách hàng chiếu theo chính sách này.